IT設備の整った学習環境で「知・徳・体」バランスの取れた「生きる力」を養う6ヵ年教育の私立中学・高校

Jhonan Shizuoka

城南静岡高等学校 城南静岡中学校

城南タイムス

中学修学旅行

    赤いシャトルバスに乗って、買い物に出掛けました。

DSCF0702DSCF0704DSCF0709DSCF0711DSCF0719